Årsmøte 2012

Protokoll fra Årsmøte i foreningen Lut Rygg 23. november 2012

Knut Vestbø ble valgt til møteleder.

Agenda

0. Stiftelse av foreningen Lut rygg

  1. Til grunn for behandlingen lå utkast til stiftelsesdokument
  2. Vedtak: Stiftelsesdokumentet ble enstemmig vedtatt.

1. Fastsette kontingent

  1. Kontingenten ble fastsatt til kr 200,- pr mnd.

3. Valg:

  1. Knut Vestbø er i henhold til sedvane gjenvalgt til styreleder
  2. Tomm Bøyesen ble valgt til nestleder
  3. Roar Nålsund ble valgt til styremedlem
  4. Otto Schnell Husby ble valgt til varamedlem

3. Årsmelding, regnskap og budsjett ble ikke behandlet.

4. Turplaner for 2013 blir behandlet av det nye styret.
5. Ingen innkomne forslag.

Undertegnet av stifterne.

Navn Adresse Sted
Knut Vestbø Johan Falkbergets vei 35 B 7020 Trondheim
Terje Skagseth Peter Wanviks veg 23 7022 Trondheim
Terje Stokke Hammer Oscar Wistings veg 22 7020 Trondheim
Terje Wiik Christies gt 36 0557 Oslo
Arne Espen Tørstad Ladehammerv. 9 B 7041 Trondheim
Otto Schnell Husby Breisynveien 22 7021 Trondheim
Tomm Bøyesen Hoemsveien 5 7019 Trondheim
Kjell Fordal Kringsjåveien 59 7032 Trondheim
Frode Hadler-Jacobsen An-Magritts vei 21 7021Trondheim
Alf Kvassheim Fridtjof Nansens vei 39 7020 Trondheim
Roar Nålsund Riiser-Larsens vei 11 7020 Trondheim
Pål Erik Hansen Kalvskinnsgt 6 7012 Trondheim
Arne Julius Maske Solhøgdveien 10 7021 Trondheim

 

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet. 

Trondheim, 23. november 2012