Årsmelding 2014

Lutrygg har i 2014 registrert 13 medlemmer. Alle er presentert på foreningens hjemmeside www.lutrygg.no.

Styret har hatt følgende sammensetning i 2014

  • Leder: Knut Vestbø
  • Nestleder: Roar Nålsund
  • Styremedlem: Tomm Bøyesen

Varamedlem: Otto Schnell Husby

Styret har hatt 5 styremøter i 2014:

16.01: Planleggingsmøte 1 Lutrygg tur i Helgeland 21. -24. august

28.02: Planleggingsmøte 1 Lutrygg tur i Helgeland 21. -24. august

01.07

19.08

12.11: Planlegging av årsmøte og lutefiskaften 21. november

Lutrygg sykkeltur til Helgeland 21. - 24. august

Turalternativet ble presentert av Espen på forrige årsmøte. Espen bisto styret i planlegging av turen som ble en suksess. Værgudene sørget for at den storslagne naturen viste seg fra sin aller beste side. En smule uerfarenhet i tolkningen av ferjeruter la ingen nevneverdig demper på turen. Turen er forøvrig godt dokumentert med tekst, bilder og video på lutrygg.no. Styret takker webredaktør Alf Kvassheim for suberb dokumentasjon.

Lutefiskaften 21. november.

I tradisjonen tro ble denne lagt til Havfruen restaurant for nytelse av eksellent lutefisk m/tilbehør. I forkant av dette ble årsmøtet avholdt hjemme hos Pål Erik Hansen. 11 av medlemmene møtte til årsmøtet. Kjell Fordal og Terje Hammer hadde meldt forfall.

 


 

Lutrygg 25 år