Årsmelding 2013

Lutrygg har i 2013 registrert 13 medlemmer. Alle er presentert på foreningens hjemmeside www.lutrygg.no.

De fleste av medlemmene sparer kr 200,- pr mnd og saldo pr 30.09.2013 er kr. 84.649,92.

Styret har hatt følgende sammensetning i 2013

  • Leder: Knut Vestbø
  • Nestleder: Roar Nålsund
  • Styremedlem: Tomm Bøyesen

Varamedlem: Otto Schnell Husby

Styret har hatt 3 styremøter i 2013:

20.03: Planleggingsmøte 1 Lutrygg tur i Sylan 5. - 8. september

19.08: Planleggingsmøte 2 Lutrygg tur i Sylan 5. - 8. september

10.10: Planlegging av årsmøte og lutefiskaften 23. november 

Lutrygg tur i Sylan 5. - 8. september

Styret valgte Karolinernes dødsmarsj 1718 - 1719 som tema. Styret retter en stor takk til Roar Nålsunf for hans arbeid med utsendelse av bulletiner i forkant av turen og guideing til viktige minnesmerker underveis. Turen er forøvrig godt dokumentert med tekst, bilder og video på lutrygg.no. Styret takker webredaktør Alf Kvassheim for fantastisk dokumentasjon.

Lutefiskaften 23. november.

I tradisjonen tro ble denne lagt til Havfruen restaurant for nytelse av eksellent lutefisk m/tilbehør. I forkant av dette ble årsmøtet avholdt hjemme hos Pål Erik Hansen.

 


 

Lutrygg 25 år